eskommando

Ziyanda iziganeko zokuxhatshazwa kwabantwana kwiphondo leMpuma Kapa 

0
 Izenzo zokuxhatshazwa kwabantwana ziya zisiba yinto eqhelekileyo kwilali yaseMgababa eNgqushwa kweliphondo leMpuma Kapa. 

UAce usenefuthe kwiphondo laseFree State 

0
Xa ujonga nje, kukhangeleka ngathi owayesakuba yinkulu baphathiswa eFree State u-Ace Magashule uqhwalelela ngasekupheleni kwesakhono sakhe kwezopolitiko.

Iinkokheli zomthonyama zikhalela ukuvalwa kwamakhulu ezikolo zasemaphandleni eKZN 

0
Iinkokheli zomthonyama eNkandla zifuna isebe lezemfundo lephondo laKwaZulu-Natal lihlenga hlengise isigqibo salo sokuvala izikolo zasemaphandleni ezibonakalisa ukuhla kwenani labantwana.  

Umbutho weANC uyaqhuba nokuzithandisa kwiKumkani yaKwaZulu

0
Urhulumente weANC KwaZulu-Natal uyaqhuba nokuzithengisa kwikumkani yesizwe saKwaZulu uMisuzulu kaZwelithini. Kwelityeli ubonakalise oku ngokumthengela umgrugra wesithuthi esiphezulu iRange Rover.  

Ikhala ngokubasemngciphekweni indoda etyholwa ngokulawula uKumkani uMisuzulu 

0
uJacob Mnisi otyholwa ngokubamba ngobhongwana uKumkani uMisizulu kaZwelithini, ngenjongo zokufumana iimpepha mvume zokomba imigodi ekumhlaba weIngonyama Trust. 

Udutyulwe eKhayelitsha lahlanza iswela owayesaya kuba ngumqeqeshi wePSL 

0
UMike Lukhubene, owayesaya kuba ngumqeqeshu weChippa United kunye neRoyala AM, udutyukwe wabulawa kukhuphiswano lweCoke Cup eKhayelitsha eKapa ngeCawa. 

Iqela elilwa ulwaphulo mthetho eMthatha lifumana inkxaso kosomashishini 

0
Oosomashishini baseMthatha banikezele ngezinxibo zokukhusela imbumbulu kunye nezinxibo zezandla kumalungu equmrhu elilwa ulwaphulo mthetho eliziphehlele kutsha nje kwisakhiwo iMunitata lijonge ukususa neengcambu ulwaphulomthetho kwinkaba yaledolophu.

Kukhuthazwa ootata ukuba bazibandakanye kubomi babantwana babo 

0
UMthunzi Qhagana, ongumseki wombutho Izenzo Dadcare kwilokishi yaseKhayelitsha eKapa, ukwiphulo lokukhuthaza ootata ukuba baguqule iindlela zabo kwaye bathathe inxaxheba ngokubonakalayo kubomi babantwana babo. 

Kuqhambuke ungquzulwano phakathi kwabalandeli be-IFP neANC

0
Kunyanzeleke ukuba akhuselwe ngoonogada aphume kwindawo ebekubanjwe kuyo umsitho karhulumente umphathiswa wesebe lorhulumento ngokubambisana nemicimbi yemveli, wephondo laKwaZulu-Natal, ngenxa yokuqhambuka kwempi phakathi kwabalandeli beIFP neANC eEstcourt ngoMgqibelo.

Ukhathazekile uButhelezi “ngokulahleka” kwekumkani 

0
Ukumkani uMisuzulu kaZwelithini akabonwa kwaye inkulubaphathiswa yemicimbi yemveli ayimazi apho ahlala khona, kuba akasahlali kwikhaya lakhe ebhotwe. 
Gizzu