Kusakhangelwa umzimba wendoda ehambe nezikhukhula eSajonisi 

0
Iindadi zamapolisa zisephantsi phezulu zikhangela umzimba wendoda eneminyaka engamashumi amane ekhukhuliseke ngolwesine kwiimpuphuma ezihlasele eSajonisi ngolwesine weveki ephelileyo.

Izithuthi zikawonke-wonke ziliphumelele idabi lemingxunya ezindleleni

0
Kungoku nje imigaqo ebiyongenyelwe yimingxunya iyalungiswa - emva kwengxelo yeqonga lendaba iScrolla.Africa.

Balugcwabevu ngumsindo abasebenzi benkampani kaSihlalo weANC abangahlawulwa mivuzo

0
Sele kuphele iinyanga ezintlanu bengafumani mivuzo abasebenzi benkampani yoonogada, eyonganyelwe nguSihlalo wombutho weANC eTshwane uEugene "Bonzo" Modise.

Urhulumente udodobalusa iqumrhu labahlali Ingonyama Trust.

0
Imbambano emalunga nolawulo lwequmrhu Ingonyama Trust - kunye nokusilela kukarhulumente ukuhlawula ityala elingaphezu kweR3 billion - zezinye zezinto ezibangela ingxaki phakathi kweliqumrhu.

IProteas zibethe iWest Indies kumdlalo  weT20

0
Iqela leProteas lidlale kakuhle ngendlela emangalisayo ngaphambi kweqela eliyintandane yaseCenturion, ebelingalindelanga ukuba eliqela lizakuba nemitsi engaphezu kwamakhulu amahlanu njenjikalanga yangeCawa.

Kudutyulwe kwalimala umfundi kuqweqwediso kwindawo yokuhlala abafundi beDyunivesithi iWSU

0
Umfundi omnye ufumene umonzakalo emva kokuba kungene amasela akhuthuza umfundi emkhombe ngomkhono wekati, kwenye yeendawo zokuhlala abafundi beDyunivesithi iWalter Sisulu eMonti.

Inqunyanyisiwe inkqubo yokuvalwa kweendlela licandelo lezothutho kwiphondo leMpuma Kapa

0
Inkqubo yokuvalwa kweendlela ephazamise iindawo ezohlukeneyo kwiphondo leMpuma Kapa ngentseni yangoLwesine inqunyanyisiwe kude kube ngoMvulo.

Ujamelene netyala lokuzama ukubulala umnikazi wendawo yentselo 

0
Umnikazi wendawo yentselo waseKhayelitsha ujamelene netyala lokuzama ukubulala emva kwezityholo zokuba ugalele omnye wabathengi bakhe ngamanzi abilayo.

UMongameli ujongwe ngamehlo abomvu ukuba asuke esikhundleni ngabangcatshi bakhe

0
Iqela lendibanisela yamalungu athile ombutho weANC elisazikhotha amanxeba, lisajonge ukususa uRamaphosa esihlalweni.

Xa unesithukuthezi, mvuthele akonelise

0
Madoda ukuba ufuna ukudla kamandi kodwa, awufuni kuhlawulela iizidlo zangokuhlwa, okanye izipho, ikhona impendulo.