Kwiindaba ebeziphala phambili kuleveki

Kwebezinkqenkqeza phambili kuleveki kweliqonga leendaba.