Iindaba eziphambili kule veki

Kwiindaba ebeziphala phambili kule veki.