Iindaba eziphambili kule veki

Eziphala phambili kule veki.