Iindaba eziphambili kwiphondo leMpuma Kapa kule veki

Eziphala phambili kule veki.