Eziphambili kwiphondo LeMpuma Kapa kule veki

Eziphala phambili kule veki.