UBeyoncé ulahlekile eMalawi 

Ngu Everson Luhanga

UBeyoncé unyamalele eMalawi. 

Le njana incinci inombala omdaka yohlobo lwe Maltese cross-breed igqityele ukubonwa ngolwesihlanu kwiveki ephelileyo.  

Usapho lwayo lunikezela ngesixamali seK100 amawaka (malunga ne $100) kuye nabanina onokuyibuyisela ekhaya.  

Eneneni uBeyoncé nguBeyoncé, injana encinci elahleke kwidolophu enkulu yaseMalawi, iLilongwe.  

Umpoposho owenzelwe ukudiza iindaba zokulahleka kukaBeyoncé uthi lenjana “igqityelwe ukubonwa kummandla waseLilongwe Area 47, Sector 1 kude kufuphi neziko lempilo iABC.” 

“Sicela nisincede ukubuyisela umhlobo wethu onoboya ekhaya,” ufundeka ngoluhobo umpoposho wephetshana lokukhangela lenjana.  

Imalawi kutshanje iphawule ukunyuka kwamatyala ezinja ezilahlekayo.  

Umfanekiso ongadsentla: Injana uBeyoncé