Umdanisi weli ugqwesile kukhuphiswano lokubonakalisa italente eBritain 

UMusa Motha ongumdanisi welizwe loMzantsi Afrika wenze imbali ngokufumana iGolden Buzzer kwiijaji zonke kukhuphiswano iBritain’s Got Talent ngenxa yomdaniso wakhe obashiye bengayivali imilomo. 

UMusa ngumdanisi uneminyaka engamashumi amabini anesixhenxe, owaphulukana nomlenze wakhe eneminyaka elishumi kuphela ngenxa yesifo somhlaza.  

Usebenzisa iintonga ezimbini xa ehamba – kodwa kwiqonga lokhuphiswano iBritain’s Got Talent usebenzise intonga nje enye ukudanisa ngendlela eshiye ebabukeli kunye neejaji zingayivali imilomo.  

UMotha uxelele iijaji ukuba wayedlala ibhola ekhatywayo ngaphambi kokuba anqunyulwe umlenze. Emva kokunqunyulwa komlenze wakhe,wacela abahlobo bakhe ukuba bamfundise ukudanisa.  

Lomdanisi uneminyaka engamashumi amabini anesixhenxe ebedanisela ingoma ethi(Lose it All) ka Naughty boy kunye no Beyoncé, kwaye abalandeli bamchaze njengoyena mgqatswa ugqwesileyo kolukhuphiswano kwaye batsho besukuma bemnika imbeko emfaneleyo. 

Ababukeli baqalise bamemelela ukuba anikwe ‘igolden buzzer’, ngelishwa iijaji bezingasenayo eshiyekileyo kuba ibingumjikelo wokugqibela wamangenelo kolukhuphiswamo.  

Igolden buzzer inika abagqatswa ithuba lokuba baye ngqo kukhuphiswano lomjikelo we semi-finals, nto leyo ithetha ukuba batsiba isigaba sokuba yinxalenye yebootcamp- apho baxhoxhwa bekhuphisana bekhutshelwa ngaphandle ngaphambi komjikelo wesemi-finals.  

Iqulunqwe yintatheli yethu 

Umfanekiso ongasentla: IIjaji zokhuphiswano iBritain’s Got Talent uBruno Tonioli kunye no Amanda Holden balile inyembezi emva komdaniso ka Musa Motha obuchukumisa intliziyo, ngelixa uAlesha Dixon no Simon Cowell bebeyinxalenye yababukeli ababonise entlonipho kuMusa ngokuthoba intloko emva komdaniso wakhe 

Imvelaphi yomfanekiso: ITV