Kubulewe abafundi ababini kummandla waseMajola eSajonisi

Ngu Thabisa Ndzindzwa

Badutyulwe lahlanza iselwa abafundi ababini besikolo samabanga aphakamileyo iMajali Technical High kwindawo yaseSiqhozameni eMajola eSajonisi ngoLwesihlanu.  

Kukholelwa ukuba esisibini sineminyaka ephakathi kwamashumi amabini ukuya kumashumi amabini anesibini besisendleleni egodukayo sivela kubona abahlobo. 

Endleleni esingisa kwindawo yabo yokuhlala bahlangabezene nemvula yeembumbulu esube imiphefumlo yabo.  

Oku kwenzeke kummandla owambethwe yimpi emalunga nokwebiwa kwemfuyo egqubayo kulommandla esele isube imiphefulo yabantu abaninzi.  

Samsung Galaxy 14G

Amapolisa afike abhengeza lamatyendyana mabini njengaswelekele kwindawo yexhwayelo.  

Umphathiswa wesebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa uFundile Gade uthumele amazwi ovelwano kwiintsapho, waphinda wathumela umlawuli wesebe ephondweni uGqr Nuku ukuba aye kuvela kwiintsapho zamaxhoba.  

Isithethi sesebe uMalibongwe Mtima uthe uGqr Nuku uthe watyelela ezintsapho ngeCawa, ukudlulisa amazwi ovelwano nentuthuzelo.  

“Ngokuthumela uGqr Nuku, isebe beliye kujonga imeko ukuba injani kwezintsapho, emva koku kuzakuhlala isigqeba esiphezulu sesebe ukuphonononga lemeko kufunyaniswa ukuba luzakubakhona kusinina ungenelelo lwesebe,” utshilo uMtima. 

Isithethi sesebe lenkonzo yesipolisa kweliphondo leMpuma Kapa uWarrant Officer Majola Nkohli uxelele iqonga leendaba iScrolla.Africa ukuba amapolisa aphanda iziganeko ezibini zokubulala.  

“Inkcukacha eziphangaleleyo malunga nonobangela wesisiganeko azikaziwa okwangoku, kwaye ziyinxalenye yophando lwamapolisa,” utshilo uNkohli.  

Amagama amaxhoba asankonyiwe de kuqukunjelwe inkqubo yokufaniswa. 

Amapolisa abongoza nabanina onolwazi olunokukhokelela ekubanjweni kwabarhanelwa ukuba aqhakamshelane negqiza eliphanda lamatyala ku 082 635 1285 okanye asebenzise inombolo yokulwa ulwaphulo mthetho ku 08600 10111. 

Umfanekiso ongasentla: Iteyphu esentyenziswa ngamapolisa kwindawo yexhwayelo