Uphele emehlweni umqhubi welori ebithwele iziyobisi 

Ngu Nothando Makhubela

Amapolisa aseMpumalanga akhangela umqhubi welori “oduke emoyeni” ngethuba amapolisa efumanisa iziyobisi zohlobo lweCocaine ezixabisa izigidi ezingaphezu kwamashumi amabini anethoba kwilori yakhe ebingena kumda weli isuka eLebombo isuka eMozambique.  

Amagosa ebesebenza kulo mda ngomgqibelo, achaze ukuba afumene iziyobisi zifihlwe kule lori. Ngokwengxelo umqhubi ucele kwabanentsente emva kokuvakalisa ukuba ilori yakhe iphethe “izinto zokwenza intloko”.

Eziziyobisi zazisongwe kumaphepha amdaka ngokombala alithoba, zinobunzima obulinganiselwa kumakhulu amabini ekhilo grams (200kg).

Amapolisa avakalise ukuba lomqhubi ungene kwilizwe loMzantsi Afrika kumda wokungena, eqhuba lelori ibine nombolo zesazisi sephondo laseRhawutini. 

Kudliwano ndlebe neqonga leendaba iScrolla.Africa, isithethi samapolisa ephondo laseMpumalanga uSelvy Mohlala uthe, “Amagosa ayexakekile egqogqa ngethuba lomqhubi ephumela ngaphandle ngelithi ufuna ukuqhakamshelana nomnikazi wale lori”.

“Unyamalele ngaphambi kokuba amagosa afumane eziziyobisi zinobunzima obufikelele kumakhulu amabini ekhilograms,ekurhanelwa ukuba luhlobo lwesiyobisi icocaine, zifihlwe ngaphakathi kwilori yakhe. Zombini ilori kunye nemithwalo ziselugcinweni lwamapolisa zizakusetyenziswa kuphando oluphangaleleyo.”

Ebutsheni beveki ephelileyo, umkomishinala wamapolisa uLieutenant  General Semakaleng Daphney Manamela uthe wandwendwela umda iLebombo ukuya kuhlola amalungiselelo okhuseleko njengoko kuqala ixesha leziyunguma zokuphela konyaka. 

“Sonwabile kukubona amapolisa esenza umsebenzi oncomekayo. Bonke abachaphazelekayo bazinikezele ukuqinisekisa ixesha lokuphela konyaka elingena lwaphulo mthetho – yilonto ikhokhelele ekubeni kufunyaniswe eziziyobisi,” utshilo. 

Umfanekiso ongasentla; Imithwalo elithoba yeziyobisi ezixabisa ngaphezu kwamashumi amabini anethoba ezigidi zeeRandi ezifunyaniswe kumda iLebombo Border

Imvelaphi yomfanekiso: Unikezelwe liqumrhu iSAPS